Διαπραγμάτευση με servicer Ακαδημία Πλάτωνος (Αθήνα)