Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Πρόδρομος Χαλκιδικής